ပန်းသီး

  • Apple

    ပန်းသီး

    Yantai သည်ကြာရှည်စွာပန်းသီးစိုက်ပျိုးခဲ့ခြင်းနှင့်တရုတ်ပြည်တွင်ပန်းသီးစိုက်ပျိုးရန်အစောဆုံးနေရာတစ်ခုဖြစ်သည်။