ကီဝီသီး

  • Kiwi

    ကီဝီသီး

    ကီဝီသည်ပထဝီဆိုင်ရာအညွှန်းကိန်း၏ထုတ်ကုန်ဖြင့် Zhouzhi မြို့မှတရုတ်နိုင်ငံမှဖြစ်သည်။ ၎င်းကို Chinese Gooseberry ဟုလည်းခေါ်သည်။